STOKED: En storm af aktiviteter – hvad skal der ske?

Dansk Surf & Rafting Forbund annoncerede i mandags at forbundet har modtaget en uddeling på 5,2 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet STOKED under kampagnen Det Gode Unge Liv. Pengene skal gå til udvikling af stand up paddle, surfing og white water sport i hele landet over de næste tre år og vi håber at mange vil være med til at udvikle sportsgrenene og aktiviteterne sammen med os.

Der er ingen tvivl om at støtten fra Nordea-fonden er et kæmpe boost til udviklingen af sporten i Danmark. Vi vil de næste tre år se de forskellige aktiviteter udvikle sig markant og dermed forhåbentlig også opnå langt bedre organisatoriske vilkår og ikke mindst få langt flere danskere involveret i sporten. STOKED har en enorm stor betydning for hvordan sporten i Danmark fremadrettet kan sikres en stabil og positiv udvikling og vi glæder os til at se aktiviteterne blomstre og ikke mindst samarbejde med alle jer i miljøet om udviklingen af de mange fede aktiviteter. Nedenfor følger en kort redegørelse for STOKED-projektet.

dsrfstoked

Hvad skal der ske i STOKED?

Midlerne fra Nordea-fonden er bevilget på betingelse af at DSRF gennemfører det ansøgte projekt som beskrevet i projektansøgningen. Det er dog tænkt således at projektets aktiviteter og indhold løbende skal udvikles i samarbejde mellem DSRF og foreninger, skoler, ildsjæle, surfshops etc. og dermed håber vi også at alle med interesse i sportsgrenene vil tage aktivt del i udviklingen og komme med gode inputs. Nedenfor vil du kunne læse hovedpunkterne i projektet.

Aktiviteter for de unge – men også mange andre

Uddelingen kommer fra en særlig pulje, Det gode unge liv –  og derfor er mange af projektets aktiviteter i særlig grad målrettet de unge fra 16-24 år. Et af de ambitiøse mål er blandt andet at uddanne 150 unge ambassadører, som kan være med til at forankre sporten rundt omkring i landet, fx i en forening. Vi tror på at dette er den helt rigtig vej at gå, med henblik på at skabe ejerskab for sporten og sikre en langsigtet stabil udvikling af sportsgrenene. Når det er sagt, er det dog også vores ambition at aktiviteterne skal tiltrække andre målgrupper – lige fra de yngste børn til de ældste voksne. Vi håber derfor også at rigtige mange andre uden for målgruppen 16-24 år vil tage aktivt del i udviklingen af sporten og agere ambassadører for STOKED.

En storm af aktiviteter

Vi har i STOKED lagt vægt på at skabe et fundament som gør det muligt, at igangsætte en storm af aktiviteter og derved sikre aktiviteter for de mange. Vores mål er, at DSRF i samarbejde med medlemsorganisationer og samarbejdspartnere over de næste tre  år sammen skal aktivere mere end 15.000 danskere og afvikle mere end 300 aktiviteter – lige fra store Danmarksmesterskaber og folkelige motions events til uddannelsesforløb, workshops, idrætsundervisningsforløb på skoler, kulturevents og foreningsbesøg. Hovedaktiviteterne i projektet er:

 • Etablering af faste idrætstilbud i 60 nye foreninger inden for surfing, stand up paddle og/eller white water sport
 • Uddannelse af ambassadører og instruktører (primært knyttet til foreninger og skoler)
 • Uddannelse af dommere og eventmanagere
 • Afvikling af events (ca. 20 events om året)
 • Afvikling af camps (ca. 8 om året)
 • Etablering af grejbank inden for hver sportsgren som kan anvendes i foreninger, ved events, kulturbegivenheder mv.
 • Projektevaluering og videnskabelig undersøgelse af idrætskultur, surfmiljøet, idrætsvaner, facilitetsguide med spots og aktører, mv.

Hvordan ser økonomien ud i STOKED?

STOKED er budgetteret til 5,7 mio. og fordre derfor en egenfinansiering på ca. 0,5 mio. kr. Egenfinansieringen forventes at hjemkomme via foreningernes kontingenter, uddannelsesforløb og rabatordninger i forbindelse med investering i udstyr. Hovedposterne i projektet er:

 • Projektdesign, udvikling, videnskabelig undersøgelse mv.: 0.4 mio.
 • Indkøb af udstyr: 1,4 mio.
 • Events, camps mv.: 0,6 mio.
 • Uddannelsesaktiviteter: 0,25 mio.
 • Foreningsaktiviteter: 0,25 mio.
 • Medie & PR: 0,2 mio.
 • Administration, projektledelse, forsikringer mv.: 1,9 mio.
 • Transport & opbevaring: 0,5 mio.

OBS: De listede tal er ca. tal og økonomien kan løbende blive justeret i mindre omfang i takt med projektets udvikling.

Økonomien i STOKED betyder, at mange af forbundets eksisterende aktiviteter vil opnå et stort boost og derved have mulighed for at blive udviklet yderligere. Samtidig vil en 3-årig fuldtidsansættelse af en medarbejder sikre et stabilt fundament for en organisatorisk forankring og udvikling af forbundets mange aktiviteter.

Det er desværre langt fra alle af forbundets aktiviteter som er dækket ind i økonomien for projektet, og derfor skal forbundet fortsat generere en omsætning, primært via kontingenter, og fortsat udvikle en model for hvordan der skabes en bedre stabil økonomi i forbundet. Dette håber vi er muligt i takt med at STOKED skrider fremad. Tillige er det vigtigt med det fortsat store frivillige engagement.

Vi er ellevilde over at det er lykkedes at få 5,2 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden og skylder derfor Nordea-fonden en stor tak for at tro på at sportsgrenene kan være med til at fremme unge danskeres gode liv.

Aloha

På vegne af DSRF bestyrelse

Jakob Færch, Formand

#dsrfstoked, #nordeafonden, #dsrf, #detgodeungeliv

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar