Udtagelseskriterier for bruttotrup- og landsholdsatleter

Surfing og stand up paddle

Ansvaret for og kompetencen til udtagelse af bruttotrup og landshold ligger hos Surf og SUP Danmarks sportschef. Nedenstående kriterier er vejledende, og derfor skal de ikke ses som adgangsgivende for den enkelte atlet. Hermed er udtagelsen og sammensætningen af holdet en subjektiv beslutning som foretages af sportschef i samråd med eventuelle trænere med nedenstående generelle udtagelseskriterier som pejlemærker.

Udover de generelle udtagelseskriterier præsenteres i det nedenstående en række primære og sekundære kriterier, som den enkelte atlet skal leve til for at komme i betragtning til udtagelse.

Har du spørgsmål omkring udtagelse og udtagelseskriterier kan du kontakte sportschef Jesper Carlson.

Generelle udtagelseskriterier

Udtagelse til Bruttotruppen

Atleter på bruttotruppen er udtaget via national konkurrence aktivitet samt en indstilling  til Surf & SUP Danmarks sportschef foretaget af atletens klub. Er atleten ikke medlem af en klub kan atleten udtages på baggrund af en motiveret ansøgning, der sendes til sportschef.

I indstilling fra klub og i ansøgning fra surfer bør medtages surfers baggrund (herunder opstart som surfer, livet ved siden af surfsporten mm.), resultater for nationale- og eller internationale konkurrencer samt motivation for at deltage på bruttotruppen.

Udtagelse til EM landshold

SUP

Udtagelse til EM landsholdet sker på baggrund af atletens nationale- og internationale resultater med en forventning om:

EM Top 8 (Senior)

EM Top 5 (Junior)

Surf

Udtagelse til EM landsholdet sker på baggrund af forbundets vurdering af atletens resultater i nationale- og internationale konkurrencer i 2022 samt Surf Stop 1 i Klitmøller (Short board) og Surf Stop 2 i Klitmøller (Long board)

Fra 2024 og frem!!

For at komme i betragtning til EM landsholdet i surf kræves det at man er blandt de tre bedste danskere i den samlede Surf Tour året forinden, eller at man har opnået én Top 2 i et enkelt event året forinden.

Udtagelse til VM landshold

Udtagelse til VM landsholdet sker på baggrund af atletens internationale resultater med en forventning om:

SUP

Top 8 (Senior)

Top 5 (Junior)

Surf

Top 40 (Mænd) / Top 30 (Kvinder)

Top 25 (Junior)

Statsborgerskab

I henhold til International Surfing Association og European Surfing Federations vedtægter og konkurrence regler så skal en landsholdsatlet være statsborger i nationen som atleten repræsenterer samt indehaver af pas for selvsamme. I tilfælde af erhvervet nyt eller dobbelt statsborgerskab gælder særlige regler, hvor det anbefales at rette kontakt til Surf & SUP Danmarks bestyrelse.

Medlemskab

Atleten skal være medlem af Surf & SUP Danmark enten som privat person eller igennem en idrætsforening som er SSD medlem. Atleten skal have været medlem i det år kvalifikationskonkurrencerne afvikles, og i det år pågældende EM/VM event afvikles.

Konkurrencedeltagelse

Atletens deltagelse i nationale og internationale konkurrencer vægtes højt, da dette anses som værende afgørende for atletens konkurrenceparathed og erfaring samt giver en indikator på atletens dedikation og ambitioner inden for konkurrencedyrkelse. Derfor indgår atletens deltagelsesaktivitet i konkurrencer gennem det seneste år i udtagelsesprocessen  (ikke kun resultater) .

Surf & SUP Danmark forventer, at atleten deltager i nationale konkurrencer, såfremt atleten opholder sig i Danmark på tidspunktet for konkurrenceafholdelse.

Det er et krav, at landsholdsatleter deltager til Danmarksmesterskabet. Såfremt atleten ikke kan deltage skal atleten ansøge om dispensation senest en måned før DM via skrift til Surf & SUP Danmarks sportschef. Dispensationsansøgning skal indeholde årsag og udførlig begrundelse og vil blive behandlet fra gang til gang.

Konkurrenceresultater

Det konkurrencemæssige niveau bedømmes på baggrund af atletens resultater og rangering opnået de foregående 12 måneder op til udtagelse. Følgende events tages i betragtning:

 • Surf & SUP Danmark events:
  • Danish Surf Tour
  • Dansk Junior Surf Tour
  • Danish SUP Tour
  • DM Stand Up Paddle (Flatwater/Beach Race/Technical Race)
  • DM Surfing (shortboard/longboard)
 • Nationale events og mesterskaber i det land, hvor den pågældende atlet er bosat
 • International Surfing Association events
 • European Surfing Federation events
 • Nordic Surf Games
 • World Surf League events
 • APP World Tour
 • Euro Tour SUP Race events
 • Evt. andre internationale surf events

Resultater og rangering i ovenstående events er ikke adgangsgivende til deltagelse i internationale mesterskaber, men bliver brugt i den samlede vurdering i sammenspil med andre primære og sekundære udtagelseskriterier.

Udviklingspotentiale

Som led i forbundets talent- og elitestrategi er det vigtigt, at udvikle det talent og potentiale som er blandt forbundets junior og senior atleter. Derfor kan der blive udtaget atleter på baggrund af deres udviklingspotentiale for på sigt, at kunne levere resultater på internationalt niveau. Internationale mesterskaber har store udviklings- og læringspotentiale, hvorfor at atleter  kan blive udtaget til disse, såfremt dette vurderes relevant af sportschef og det er passende i henhold til holdets sammensætning.

Team Player

Atleten bliver bedømt på hans/hendes evne til at indgå på et team og repræsentere Surf & SUP Danmark og Danmark.

Der bliver lagt vægt på i hvilken grad atleten demonstrerer kendskab til og behersker følgende egenskaber:

 • Besidder evnen til at tænke, se og handle uselvisk i attitude overfor holdkammerater
 • Kan udvise respekt og yde fuld support til holdkammerater, hver gang der er mulighed for dette.
 • Udviser professionel adfærd overfor holdkammerater og andre konkurrerende atleter.
 • Udviser professionel adfærd overfor hold-, forenings og forbundsledelse samt event officials.
 • Kan modtage og udføre instruktioner tildelt af træner og/eller sportschef.

Interesse og proaktiv

Det er atletens ansvar at være opsøgen og proaktiv efter landsholdsdeltagelse og/eller udviklingsmuligheder som atlet. Sportschef og forbundet vil altid være til rådighed, når det kommer til sparring med og rådgivning af den enkelte atlet. Det kan dog ikke forventes at forbund kan følge med i alle atleters udvikling uden at atlet selv har en interesse i et samarbejde med forbundet.

Atletens tilgang og kompetencer omkring deltagelser til konkurrencer

Atleten bliver bedømt på sine konkurrencemæssige kompetencer:

 • Besidder evnen til regelmæssigt at præstere indenfor det gældende konkurrenceformat.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til events.
 • Har udvist evne til at forberede sig retsmæssigt til svære heats.
 • Kan præstere og holde hovedet koldt under pres.
 • Besidder evnen til at kunne tilpasse sig alle forskellige konkurrenceforhold (bølgeforhold, venue, vind & vejr osv.). Herunder forstår hvordan der bedst muligt kan drages fordel af forholdene på den pågældende dag.
 • Udviser ordentlig opførsel med respektfuld tone overfor andre deltagende atleter, frivillige samt eventledelsen.
 • Følger konkurrencereglerne på lige fod med alle andre deltagende atleter.

Atleter udtages til mesterskaber med landsholdet senest 2 måneder før konkurrencestart, såfremt dette er muligt ud fra offentliggørelsen af mesterskabsdatoer fra de internationale forbund. Der tages telefonisk eller skriftlig kontakt til alle udtagne atleter samt ikke-udtagne atleter, som har været inde over bruttotruppen det seneste år for at sikre afklaring og gennemsigtighed i udtagelsen.

Udtagelsen vil indebære et udkast til identificerbare økonomiske udgifter forbundet med mesterskabet, men kan ikke klarlægge/garantere de samlede økonomiske udgifter for atleten.

Atleten skal senest 14 dage efter udtagelsen til mesterskabet bekræfte eller afkræfte sin deltagelse. Afslår atleten sin deltagelse vil sportschef vurdere andre potentielle kandidater til landsholdspladsen.

Alle udgifter skal som udgangspunkt dækkes af atleten selv medmindre andet fremgår af et tilhørende bidrag eller anden skriftlig kommunikation omkring det specifikke mesterskab.

Tilmelding og registrering til internationale mesterskaber foretages af Surf & SUP Danmark og medmindre andet fremgår af et tilhørende bidrag eller anden skriftlige kommunikation forpligter atleten sig til at betale atletens eget deltagergebyr senest 1.5 måned før mesterskabet. Hermed vil Surf & SUP Danmark stå for at betale atletens deltagergebyr til de internationale arrangører ifm. tilmelding, mens atleten forud for dette vil have overført deltagergebyrets størrelse til Surf & SUP Danmark.


Det fremgår nedenfor hvilke kategorier og hvor mange atleter der kan deltage ved hvert internationalt event, og således også hvor mange atleter Surf & SUP Danmark kan udtage til hver ESF/ISA event.

ISA World Surfing Games (årligt)

 • 3 x Open Men
 • 3 x Open Women

ISA World Longboard Surfing Championships 

 • 2 x Open Men
 • 2 x Open Women

ISA World Junior Surfing Championships (årligt)

 • 2 x Boys under 18
 • 2 x Girls under 18
 • 2 x Boys under 16
 • 2 x Girls under 16

ISA World SUP & Paddleboard Championships (årligt)

 • 2 x SUP Racing Distance Men
 • 2 x SUP Racing Technical Men
 • 2 x SUP Racing Distance Women
 • 2 x SUP Racing Technical Women
 • 2 x SUP Surfing Men
 • 2 x SUP Surfing Women
 • 1 x Paddleboard Distance Men
 • 1 x Paddleboard Techincal Men
 • 1 x Paddleboard Distance Women
 • 1 x Paddleboard Techincal Women

ESF EuroSUP 

 • SUP Surf: 2 x Men – 2 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls
 • SUP Race Long Distance: 2 x Men – 2 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls
 • SUP Race Technical: 2 x Men – 2 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls
 • SUP Team Relay: 1 x Men – 1 x Women – 1 x Boys – 1 x Girls

ESF Eurosurf

 • 3 x Shortboard Men
 • 3 x Shortboard Women
 • 1 x Longboard Men
 • 1 x Longboard Women

ESF Eurosurf Junior (lige år)

 • 3 x Boys (U 18)
 • 3 x Girls (U 18)
 • 3 x Boys (U 16)
 • 3 x Girls (U 16)
 • 1 x Longboard Boys (U 18)
 • 1 x Longboard Girls (U 18)