SUP og surf gør en forskel – 360 grader rundt!

Fra 2020 til 2022 har vi arbejdet med surf og SUP som et alternativ tilbud til voksne med stress, angst og depression. Vores erfaringer viser helt tydeligt, hvordan det unikke fællesskab og frirum, der skabes på vandet, er helt essentielt for deltagernes mestringsevne og tro på dem selv.

Fra forskningen, der blev koblet på vores projekt, kunne vi se, at deltagelse i projektet har haft en positiv betydning for deltagernes trivsel. Særligt har det haft en beskyttende effekt på deres trivsel i en svær tid under COVID-19.

Dertil har vi set, at det at befinde sig i naturen, mærke og se de naturlige elementer omkring sig, har en positiv indflydelse på deltagerne. De bemærker naturen på en ny måde og de oplever, at motion kan være en behagelig ting, når det foregår på vandet.

Det tredje og meget vigtige element vi så var, at frirummet er koblet sammen med fællesskabet, og det har helt afgørende betydning for deltagelsen, hvorvidt der bliver skabt et trygt fællesskab. Effekterne af at være med, er helt særlige, når deltagerne indgår i et trygt fællesskab.

Erfaringer fra andre lande

Fra et lignende projekt i England, Surf Action, oplevede deltagerne store positive forbedringer. Evalueringen viste bl.a. 19% fald i følelsen af angst og nervøsitet og 13% fald i følelse af depression. Derudover oplevede deltagerne 33% forbedring af søvnkvalitet, 19% sundere diet og livsstil, 20% stærkere følelse af mening i tilværelsen, 21% bedre engagement i det bredere fællesskab, 22% forbedret kontrolfølelse over eget liv og 18% forbedret selvtillid.

Det er alle parametre, der peger mod en styrket generel trivsel for målgruppen. Studiet bliver bakket op af lignende projekter i USA og Australien.

Vi tror på, at ved at deltage i SUP eller surf aktiviteter, vil man opleve forbedringer på tre overordnede parametre – fysisk, mental og social sundhed. Det er tre essentielle parametre for alle mennesker, der samlet set skaber vores livskvalitet.

Fysisk

SUP og surf aktiviteterne vil styrke målgruppens kondition, muskler og balanceevne. Særligt styrkes overkroppen i form af arme, skuldrer, ryg, core og bryst. Men den fysiske træning sker under naturligt, ubevidste og helhedsorienterede omstændigheder. Det betyder, at man ikke skal tænke over træningen, men blot engagere sig i aktiviteten og lade kroppen udføre bevægelserne af sig selv. SUP og surf er desuden god konditionstræning, fordi kroppen er i konstant bevægelse.

SUP og surf øger kroppens balanceevne, hvilken er rigtig vigtigt ift. at undgå skader. Balancetræningen er med til at styrke ens led og sener, så kroppen ikke på samme måde er i risiko for en overbelastning.

Den fysiske træning vil alt i alt øge deltagernes tro på egne evner og fremme deres selvtillid, fordi der opleves en kropsbevidsthed og et fysisk overskud, der kan hjælpe i mange af hverdagens gøremål.

Mental

SUP og surf aktiviteter vil sideløbende med den fysiske udfoldelse lade sig inspirere af mindfulness på vandet, hvor der fokuseres på elementer som vejrtræning, naturomgivelser, kontakt med egen krop og fordybelse. Det at forstå sin krop og evne til at kunne finde ro i kroppen vil hjælpe målgruppen til at håndtere følelser af panik, stress, traumer og ligegyldighed.

SUP og surf giver gode betingelser for indre ro, fordi det skaber en tilstand, hvor man er fuldkommen involveret i aktiviteten, så man glemmer tid og sted. På den korte bane giver SUP og surf en øjeblikkelig ro fra ens symptomer, mens det på den lange bane give en generel ro, mental balance og positiv selvopfattelse. Det er netop derfor, at SUP og surf kan være et godt bidrag til det personlige behandlingsforløb.

Der er intet fokus på konkurrence og præstation, det handler udelukkende om at være sammen i et frirum fra hverdagen, hvor leg, vand og bevægelse er i centrum.

Social

Det centrale omdrejningspunkt er det sociale fællesskab, som aktiviteterne udspiller sig i. Ved at skabe et fællesskab for personer, med de samme udfordringer, vil der kunne skabes et helt særligt bånd. SUP og surf aktiviteterne udføres i grupper for at sikre, at deltagerne aldrig vil være alene og altid vil kunne spejle sig i andre, hvilket gør oplevelsen mere tryg, sikker og tillidsfuld.

Fællesskabet skal give en følelse af at “alle er i samme båd”, hvilket giver en stærk samhørighed blandt deltagerne, hvor de kan spejle sig i hinandens udfordringer, bekræfte hinandens identitet og opmuntre hinanden, når aktiviteterne er svære.

Grin, anerkendelse, inspiration og gensidig accept er kernen i disse aktiviteter, hvor det sociale fællesskab er i centrum.