Kontakt Surf & SUP Danmark

Har du et spørgsmål til forbundets mange aktiviteter, kan du tage direkte kontakt til en af de ansatte i sekretariatet, som du finder kontaktoplysninger på nedenfor. Du finder også oplysninger på personer som er tilknyttet Surf & SUP Danmarks landshold og Surf & SUP Danmarks bestyrelse.  Såfremt du har et spørgsmål indenfor et specifikt område, er du velkommen til at tage direkte kontakt til bestyrelsesmedlemmerne.

Sekretariat

Michael Lindberg

Direktør

Strategi, portefølje- og projektledelse, partnerskaber og fundraising, rådgivning samt daglig ledelse og drift af forbundet.

+45 25 14 20 68

Simon Brucz

Uddannelses- og udviklingskonsulent

Klubrådgivning, ledelse og udvikling af uddannelser, surf tour events samt ad hoc projektaktiviteter i forbundet.

+45 42 21 34 48

Sofie Hammelsvang

Udviklingskonsulent

Udvikling af børn- og unge aktiviteter, surf tour events, ad hoc projektaktiviteter og formidling.

På barsel

Jesper Carlson

Sportschef

Talent- og eliteudviklings aktiviteter herunder strategiudvikling, landshold, atleter samt konkurrenceaktivitet for talent- og eliteudøvere.

+45 23 74 33 70

Nanna Vildershøj

Eventmanager

Overordnet ansvar for planlægning og eksekvering af 2024 ISA World SUP & Paddleboard Championship

+45 51 70 78 25

Viktor Holm Rasmussen

Eventkonsulent

Planlægning og eksekvering af Copenhagen City Paddle Festival, Copenhagen SUP Crossing samt sideløbende events & SoMe tiltag.

+45 29 84 56 10

Carsten Sørensen

Klubkonsulent

Udvikling af diverse uddannelsesmaterialer samt event- og aktivitetsafvikling.

+45 29 21 52 25

Ditte Hyldal

Regnskabskonsulent

Økonomi, herunder fakturering og bogføring, løn, ad hoc administration m.v.

+45 60 22 66 94

Elias From

Eventmedhjælper

Medhjælper i forbindelse med afviklingen af eventaktiviteter og diverse ad hoc aktiviteter.

+45 61 35 02 09

Tenna Poulsen

Praktikant

Praktikant på 2024 ISA World SUP & Paddleboard Championship

+45 23 44 60 73

Patricia Frøkjær

Praktikant

Praktikant på 2024 ISA World SUP & Paddleboard Championship

+45 26 45 59 77

Landshold

Jesper Carlson

Sportschef

Ansvarlig for talent- og eliteudviklings aktiviteter, surf og SUP landsholdsatleter samt konkurrenceaktivitet for talent- og eliteudøvere.

+45 23 74 33 70

Reimer Skov Hansen

Fysioterapeut

Ekstern fysioterapeut tilknyttet landsholdet samt udvikling af træningsprogrammer.

+45 43 43 92 92

Medier

Jakob Gjerluff

Fotograf

Fotograf på mange vores events og kan kontaktes i forbindelse med andre opgaver.

+45 53 57 42 91

Anna Pettersson Kristensen

Fotograf

Fotograf på Danish Surf Tour og Junior Surf Tour.

Cathrine Yde

Fotograf

Fotograf på mange vores events og kan kontaktes i forbindelse med andre opgaver.

+45 26 20 96 69

Bestyrelse

Jakob Færch

Formand

Strategi, vision, idrætspolitisk netværk, kontakt til myndigheder og koordinering af bestyrelsesarbejde.

+45 28 69 47 74

Katrine Kock Frandsen

Næstformand

Events, netværk, sponsorarbejde samt miljø- og bæredygtighed.

+45 21 28 31 08

Kristoffer Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Surftour, sikkerhed, surfsportens rammevilkår, events m.v.

+45 26 71 71 14

Carsten Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Uddannelse, træningsfællesskaber og Danish SUP Tour.

+45 22 63 24 05

Emma Heidemann

Bestyrelsesmedlem

Kommunikation, uddannelse og klubudvikling.

+45 22 63 24 05

Jørgen Eskesen

Bestyrelsesmedlem

Strategi-, organisation og kommerciel udvikling, børn og unge samt miljø og bæredygtighed.

+45 22 70 43 64