Surf & SUP Danmark har fået nyt logo og ny visuel identitet

Et nyt logo, en ny visuel identitet og et stærkt kommunikativt budskab er en del af Surf & SUP Danmarks nye branding.

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) ændrede navn til Surf & SUP Danmark på forbundets årsmøde d. 26. marts 2022. Siden årsmødet er der blevet arbejdet intenst med, at få skabt et nyt og moderne logo samt en ny visuel identitet for forbundet, som fremadrettet skal være med til at skabe et endnu stærkere surf og SUP miljø i Danmark.

Logoet og den visuelle identitet er udviklet af Anne Sofie Borregaard, som forbundet har haft fornøjelsen af at have tilknyttet gennem 3 måneder. Anne Sofie er surfer og har gennem flere år været på surf landsholdet imens hun sideløbende har uddannet sig til grafisk kommunikatør.

Det overordnede mål med udviklingen af en ny visuel identitet og et nyt logo har været, at skabe en gennemgående og genkendelig rød tråd i forbundets visuelle udtryk samt at positionere forbundet endnu skarpere i surf og SUP miljøet og dansk idræt i det hele taget. Ligeledes har ønsket været, at indfange grundstenene i forbundets nyeste strategi, NEW WAVE, i et simpelt, tidløst og ambitiøst udtryk.

Et moderne og abstrakt logo 
Surf & SUP Danmark arbejder med mange forskellige indsatser og favner ikke mindst mange forskellige målgrupper. Derfor er der blevet arbejdet med et moderne og abstrakt logo som giver rig mulighed for fortolkning, men som også skaber en hvis genkendelighed til vandet og bølgerne, som er det element forbundet og udøverne er aktive i. Ligeledes har ønsket været, at det skal være nemt at afkode forbundets nye navn, således denne del fremstår helt klart og tydeligt i logoet.

I den samlede visuelle identitet er der blevet arbejdet med fire stærke farver hvis kontraster er nøje udvalgt med respekt for den seneste viden om afkodning og grafisk kommunikation. Den røde farve i logoet understreger desuden forbundets nationalistiske tilhørsforhold og skaber samtidig opmærksomhed på vandet og på stranden både i et event- og sikkerhedsmæssigt perspektiv.

Surf & SUP Danmark skaber relationer
Sammen med forbundets nye logo og visuelle identitet har vi også arbejdet på et stærkt kommunikativt budskab, med henblik på i endnu højere grad at kunne understrege forbundets eksistensgrundlag. I arbejdet med forbundets nye strategi, NEW WAVE, blev det tydeligt at et helt centralt fokus for Surf & SUP Danmark er, at give danskerne muligheden for at etablere stærke fællesskaber. Dette fokus bliver nu rammet ind i et simpelt og meget stærkt budskab: Skaber relationer.

Budskabet ‘skaber relationer’ skal således ses i en kontekst til alle de indsatser og aktiviteter som forbundet arbejdet med og “taglinen’ understreger et af forbundets overordnede formål.

Det 5. element
Forbundets nye visuelle identitet er også understøttet af et “5. element”, som skal skabe en yderligere genkendelighed for Surf & SUP Danmark. Her er der taget udgangspunkt i et element, som er altafgørende for sporten og betyder meget for alle udøvere, nemlig vejrudsigten. Det 5. element er således en grafisk afkodning af et kort over en vejrudsigt, som viser lav- og højtryk samt vindretningen. Elementet vil blive brugt i forskellige sammenhænge for at skabe yderligere dynamik til billeder, posters, diverse layouts m.v.

Ny designmanual
Med udviklingen af nyt logo og visuel identitet følger også en designmanual, som diktere brugen af forbundets logo, farver m.v. Designmanualen kan downloades sammen med forbundets ny logo her.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar