UDVALG i SSD

SSD etablerede i januar 2019 8 nye udvalg, som skal være med til at professionalisere forbundet og forankre forbundet på flere hænder ude i miljøerne. Udvalgene har til formål at løse en række opgaver i forbundet, som skal bedre driften og fortsætte den udvikling, som SSD og dens medlemmer har oplevet de seneste år. Dertil skal udvalgene sikre et tættere samarbejde mellem forbundets ansatte, bestyrelse og foreningerne med henblik på at udvikle sammen om de områder, som kan gavne sportsgrenene og dens aktører lokalt, nationalt og internationalt. Derfor skal udvalgsmedlemmerne også bruges som bindeled mellem de lokale foreninger/medlemmer og forbundet, og vi opfordrer derfor til at tage kontakt til dem, såfremt man har ideer eller kommentarer til det enkelte udvalgsområde.

Alle medlemmer i SSD er velkomne til at hjælpe til med at drive forbundet og arbejde for udvikling af surfing, stand up paddle og rafting i Danmark. De faste udvalg udgør 2-5 medlemmer og vil alle have en udvalgsformand, som har ansvaret for løsningen af opgaverne samt kontakten til SSD sekretariatet og bestyrelse. Alt arbejde i forbundet er frivilligt.

Principper for deltagelse i og rekruttering til udvalg:

Rekrutteringen til udvalgene kan ske gennem anbefalinger fra bestyrelsen, sekretariatet eller andre udvalgsmedlemmer samt henvendelse fra interesserede personer i og uden for miljøet, som ønsker at indgå i udvalgsarbejdet. Udvalgsmedlemmerne rekrutteres til udvalgene på baggrund af nedenstående principper:

  • Udvalgene er bredt repræsenteret fra klubber/foreninger samt selvorganiserede. Dertil bredt repræsenteret i forhold til køn og alder.
  • Udvalgsmedlemmer følger SSD’s Code of Conduct, og udviser engagement og er produktive i forbindelse med løsningen af relevante forbundsopgaver.
  • Udvalgsmedlemmerne har en relevant kompetenceprofil inden for det specifikke udvalgsområde, som han/hun er tilknyttet, og kan bidrage med ny, supplerende eller understøttende viden til løsning af de fremsatte arbejdsopgaver.

Der er på nuværende tidspunkt ikke sat tidsbegrænsning på udvalgsmedlemmerne involvering i udvalgene. Da dette er et nyt intiativ i forbundet handler det i første omgang om at få etableret nogle driftsikre udvalg, så de på sigt kan kører selvstændigt. DSRF ønsker fortsat, at modtage henvendelser fra interesserede personer, såfremt man er interesseret i at indgå i udvalgsarbejdet – Også selvom udvalget er fuldtalligt (se længere nede for henvendelser).

Herunder er et overblik over de etablerede udvalg og de udvalgsmedlemmer som er blevet tilknyttet hvert udvalg. Dertil er også et overblik over, hvor de enkelte udvalgsmedlemmer geografisk er placeret. Såfremt man har interesse i at arbejde i et af udvalgene, skal man kontakte udvalgsformanden. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Udvalg og arbejdsopgaver

Find udvalgsmedlemmerne

Vil du være med i et udvalg?

Er du interesseret i at tage del i udvalgsarbejdet eller være en del af forbundets andre aktiviteter, så kontakt udvalgsformanden eller de ansvarlige i det specifikke udvalg:

Eliteudvalg: Martin Bro – martin@dsrf.dk

Breddeidrætsudvalget: Nikolaj Vang – nvang77@gmail.com

Idrætspolitisk udvalg: Jakob Færch – jakob@dsrf.dk

Event- og konkurrenceudvalg: Claus Jokumsen – cjo@vuctm.dk

Kommunikation- og Medieudvalg: Ole Svarrer – wejse@skriiv.dk

Miljø- og naturudvalget: Jakob Færch – jakob@dsrf.dk

Uddannelse- og sikkerhedsudvalg: Martin Oskar Broe – uddannelse@dsrf.dk

Udvikling- og Innovationsudvalget: Morten Hansen – mh@skatecity.dk

Danish Surf Tour: Martin Bro – martin@dsrf.dk

Danish SUP Tour: Carsten Linnet Sørensen – calinso@hotmail.com

Danish SUP SURF Tour: Kristian Kantsøe – kristian@roughwatersurfing.com