Få uddannelse i sikkerhed og redning i strømmende vand

Safety

Du lære at begå dig på floder og elve med strømmende vand og får kendskab til de vigtigste faresignaler

Rescue

Du får kendskab til principperne bag redningselementer i strømmende vand og tester metoderne af på vildt vand.