Indberetning af deltagere på STOKED aktiviteter

Vi har brug for at kunne dokumentere hvor mange der kommer i berøring med surfing, stand up paddle og white water sport. Tallene bruges dels over for Nordea-fonden som har givet støtte til STOKED projektet, men er i høj grad også med til at understøtte vores arbejde i at sikre sporten et økonomisk fundament og en generel positiv udvikling.