Hvem er målgruppen

Projektet ønsker at skabe et trygt fællesskab og frirum for voksne, der lever med stress, angst og depression.

De senere år er der blevet forsket meget i hvordan aktiviteter på og ved vandet giver både mental og fysisk velvære. Særligt kan det give et frirum til personer med en psykisk lidelse, som de ikke kan opleve lignende gennem andre aktiviteter. Formålet med at lave et tilbud til netop denne målgruppe er, at det er en målgruppe, der kan have nogle barrierer i forhold til at indgå i et foreningsliv, hvor der ikke er fokus på den ekstra opmærksomhed og omsorg, der kan være brug for i målgruppen.

Men dette projekt er alt andet end et terapeutisk rum, her er ikke fokus på udfordringer, men derimod på at være tilstede i nuet, opleve roen på vandet, mærke pulsen og suset fra bølgerne.

Frirum

Vores surf og SUP hold er frirum og fællesskab for voksne, der vil udforske det blå rum

For alle på 18-60 år

Projektet er for voksne på 18-60 år, som oplever symptomer på stress, angst og depression. 

10 byer i Danmark

Projektet kører i Klitmøller, Løkken, Silkeborg, Aarhus, Hornbæk, Ringkøbing, København, Aalborg, Odense og Roskilde. 

Erfaringer fra andre lande

Projektet vil styrke deltagernes psykiske, fysiske, sociale og eksistentielle sundhed. Fra et lignende projekt i England, Surf Action, oplevede deltagerne store positive forbedringer. Evalueringen viste bl.a. 19% fald i følelsen af angst og nervøsitet og 13% fald i følelse af depression. Derudover oplevede deltagerne 33% forbedring af søvnkvalitet, 19% sundere diet og livsstil, 20% stærkere følelse af mening i tilværelsen, 21% bedre engagement i det bredere fællesskab, 22% forbedret kontrolfølelse over eget liv og 18% forbedret selvtillid.

Det er alle parametre, der peger mod en styrket generel trivsel for målgruppen, og det er vores mål at deltagerne i dette projekt vil opleve lignende forbedringer.