Surf og SUP sporten oplever stor vækst i foreningslivet

Mere end hver tredje klub i DSRF oplever en stabil medlemsfremgang og de dugfriske medlemstal fra DIF illustrerer således, at surf og SUP sporten fortsat vækster i foreningslivet.

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er for andet år i træk med i den samlede optælling af foreningsmedlemmer i Danmark under DIF og DGI. Det sker ved, at foreningerne henover vinteren, indberetter deres medlemstal til det såkaldte CFR system (Centralt Forenings Register).

De nye tal viser blandt andet, at DSRF i 2019 har fået 11 nye klubber svarende til en vækst på ca. 20%. Mange af DSRFs klubber har samtidig formået, at øge antallet af medlemmer. I 32 klubber, hvoraf 10 klubber er nye i CFR systemet, er der registreret en fremgang på hele 791 medlemmer. Nogle foreninger har naturligvis haft større fremgang end andre. Eksempelvis har Surf & SUP Silkeborg haft en enorm flot fremgang på 117 nye medlemmer, hvorfor klubben nu er den største klub i DSRF med hele 275 medlemmer. Klubben er særligt lykkes med at inkludere familiesegmentet og har således fået 31 nye medlemmer under 18 år, og dertil naturligvis en masse aktive voksne forældre.

Nedenfor ses en række tabeller som beskriver fremgangen hos en række af de største klubber og dem der har haft størst vækst i 2019. Vi vil dog gerne rette en stor tak til samtlige klubber, der i den grad levere en indsats lokalt, som er helt ekstraordinær og ikke mindst er med til at sikre, at sporten fortsat udvikler sig i Danmark. En kæmpe stor ros til jer!

Tabel 1: De fem største klubber i DSRF.

Klub Medlemmer
Surf & SUP Silkeborg 275
Ålsgårde Surf- & Sejlklub 266
Bellevue SUP & Surf 196
Nordjydsk Windsurfing Klub 182
Copenhagen Watersports 173

Tabel 2: De 5 største “vækst-klubber” af eksisterende klubber i DSRF.

Klub Medlemmer 2018 Medlemmer 2019 Vækst
Surf & SUP Silkeborg 158 275 117
SUP for Alle 11 93 82
SUP Sæby 51 87 36
Bellevue SUP & Surf 167 196 29
Nordjydsk Windsurfing Klub 154 182 28

Tabel 3: De fem største nye foreninger meldt ind i DSRF i 2019.

Klub Medlemmer
Enø Vandsport 32
Roskilde Stories 31
Hornbæk Bådeklub 29
GO SUP Viborg 24
Hellerup Sejlklub 20

DSRFs 65 klubber har registreret i alt 2.824 medlemmer i CFR. Heraf er 1.471 kvinder (52,1%) og 1.353 er mænd (47,1%), og der er dermed siden 2018 kommet en anelse flere kvinder til i forbundet. Tallene er fortsat unikke i det, at der er en tilnærmelsesvis ligelig kønsfordeling, som ses i relativ få idrætter. Aldersmæssigt er ca. 58% af foreningsmedlemmerne under 40 år og lige knap 25% er under 18 år, hvilket fortsat viser at surf og SUP sporten i den grad appellere til den yngre del af befolkningen.

Formand i DSRF, Jakob Færch, siger om forbundets medlemsudvikling:

”Vi kan se tilbage på endnu et stærkt år for SUP og surf sporten med en flot udvikling af aktivitetsniveauet ude i klubberne. De veletablerede klubber vokser, og DSRF er fortsat med til at udvikle nye foreninger, som er med til at sprede glæden ved at være på og i vandet. Communitiet er godt på vej til, at have forankret SUP og surf sporten som den lettest tilgængelige vandsportsaktivitet i Danmark. Samtidig ses det tydeligt både på vandet og nu også i vores medlemsdata, at DSRF er på vej til at blive de yngre danskeres foretrukne udendørs vandsportsforbund.”

Det reelle medlemstal i DSRF er betydeligt større

Hele 13 klubber nåede ikke at indberette deres medlemstal for 2019 til CFR. Det betyder, at foreningerne fremstår med 0 medlemmer i systemet og man må formode, at det reelle samlede medlemstal i DSRF derfor er betydeligt højere. Det er svært at gisne om hvor mange medlemmer der er tale om, men en stor andel af DSRFs foreninger har et sted mellem 10 og 25 medlemmer, og med udgangspunkt i disse tal vil forbundets tælle i omegnen af 130 – 325 flere medlemmer i foreningerne.

Det er vigtigt at understrege at det ikke er i forbundets interesse, at have et stort fokus på antallet af medlemmer i foreningerne, men i højere grad på de aktiviteter og fællesskaber som bliver skabt ud i foreningerne. Indberetningen af medlemmer fra foreningerne til CFR er dog med til at give et billede af organiseringsgraden, og giver forbundet en mulighed for at understøtte udviklingen og de behov der er ude i foreningerne. Desuden danner medlemstallet grobund for det strategiske samarbejde med DIF, og det er derfor vigtigt at alle DSRFs foreninger får indberettet deres medlemmer til CFR.

Væsentlige fejl i 2018-indberetningen påvirker medlemsfremgangen

Udover de manglende medlemsregistreringer er det fortsat nyt for mange af DSRFs klubber, særligt klubber med medlemskab af to eller flere forbund, at indberette medlemmer til DSRF via CFR-systemet. For blot tre klubber er forbundet bekendt med, at 240 medlemmer er blevet fejlindberettet i 2018. Var fejlindberetningen ikke sket i 2018 havde DSRF med 2019-tallene i stedet kunne dokumentere en fremgang på ca. 15%.

For at komme de væsentlige fejlindberetninger til livs, valgte DSRF i januar og februar og bruge en del tid på at komme i kontakt med alle klubberne. Det lykkes DSRF, i samarbejde med DIF og folkene i CFR, at få ryddet op i tallene, og selvom vi ikke er helt i mål endnu, så mener vi at der er skabt et mere validt datagrundlag om fx sportens organiseringsgrad, og at dette kan danne et endnu bedre grundlag for det videre udviklingsarbejde med sporten.

Det selvorganiserede miljø

I DSRF er vi meget bevidste om at CFR tallene kun fortæller noget om de medlemmer der er organiseret i foreningerne. Som bekendt er det dog i DSRF også muligt, at være direkte individuelt (selvorganiseret) medlem, og her har forbundet ca. 400 medlemmer registreret, hvilket betyder at det samlede medlemstal i DSRF er i nærheden af 3.224 medlemmer.

Med det nye STOKED SUSTAIN projekt ønsker forbundet, at arbejde mere målrettet med det selvorganiserede miljø og udvikle relevante produkter og tiltag, som skal gøre det mere attraktivt at være individuelt medlem af forbundet. Det selvorganiserede miljø er nemlig stort og vokser dag for dag, da mange danskere har tager surf og SUP sporten til sig. Derfor forventer DSRF også, at antallet af selvorganiserede medlemmer i forbundet vil stige betydeligt over de kommende par år.

Fremtiden ser positiv ud – flere foreninger har massive ventelister

Det er er også værd at nævnt at det er kendt i forbundet, at flere af klubberne oplever udfordringer med kapaciteten. Det betyder, at der flere steder er oprettet særlige ”vente- og garantilister” hvor alt fra 50-150 personer pr. forening står registreret, og således venter på, at kunne blive lukket ind i foreningerne. Udfordringerne i den enkelte forening er dels instruktørressourcer og adgang til udstyr og faciliteter, men også at der sikres en god prioritering, pleje og forankring af klubbernes eksisterende medlemmer således et minimalt frafald undgås.

Med den store efterspørgsel ude i klubberne ser fremtiden derfor utrolig positiv ud for surf og SUP sporten og vi håber at vi i DSRF, med endnu flere instruktørkurser, kurser til personer på et højere niveauer, flere events og workshops og yderligere rådgivning om aktivitetsudvikling, fondsansøgninger m.v., kan være med til at afhjælpe det ”positive kapacitetsproblem” som flere af foreningerne oplever.

Hvordan vil medlemstallet udvikle sig i 2020?

Som nævnt ovenfor står mange personer på ventelister ude i foreningerne, men i øjeblikket er foreningerne lukket ned pga. de mange restriktioner, som udbruddet af coronavirussen har medført. Hvor vidt det får konsekvenser for foreningernes medlemsudvikling i 2020 er svært at spå om, men det er klart at det lige nu ikke er muligt at introducere nye til sporten. Omvendt vil vi formentlig se en større bevægelse blandt danskerne mod aktiviteter som foregår i det fri så snart forholdende tillader det. Vi håber selvfølgelig at alle eksisterende medlemmer vil bakke deres lokale foreninger op i denne svære tid, og dermed fastholde deres medlemsskab og sikre at aktiviteten og driften af foreningerne kan bibeholdes.

Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak og ros til alle jer frivillige i foreningerne, som gør det muligt fortsat at udvikle surf og SUP aktiviteter i hele landet. Vi ved at der bliver lagt ufattelige mange timer i arbejdet og det er vi enormt glade for. TAK!

Desuden skylder vi en stor tak til Nordea-fonden og Friluftsrådet, som med bevillinger i slutningen af 2019 på henholdsvis 3,99 mio. kr. og 2,3 mio. kr., er med til at sikre at DSRF de kommende 3 år kan sparke endnu mere til udviklingen af sporten. TAK!

De officielle medlemstal fra DIF og DGI kan tilgås her: https://www.dif.dk/da/politik/vi-er/medlemstal

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar