SUP og surfsporten har givet massiv medlemsfremgang hos Dansk Surf & Rafting Forbund

Imens foreningsidrætten mildest talt bløder er SUP og surf sporten blevet en af danskernes nye foretrukne vandsportsidrætter og Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har, med en vækst på hele næsten 36%, opnået den største relative vækst blandt samtlige 62 forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

DIF og DGI offentliggjorde torsdag den 8. april de officielle årlige medlemstal som viste at foreningsidrætten på tværs af de to hovedidrætsorganisationer har fået en gedigen historisk mavepuster. Med et samlet fald på knap 90.000 medlemmer, og et korrigeret fald på knap 74.000 medlemmer i DIF, er et tilsvarende eller større fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten ikke set siden 1977.

Alle medlemstal og analyser kan findes her.

Hele 41 forbund oplever en medlemstilbagegang hvor særligt Dansk Boldspil-Union, Dansk Svømmeunion og Dansk Gymnastik Forbund lider de største tab med et samlet tab på hele 52.999 medlemmer svarende til 66,4% af den samlede tilbagegang. Årsagen skal ifølge DIF og DGI hovedsagligt tillægges den verserende coronapandemi, som har forsaget delvise og hele nedlukninger af idrætten.

Efter et 2020 med store udfordringer for idræts- og foreningslivet er det ikke overraskende, at vi ser et generelt fald i idrætsforeningernes medlemstal. Men det er bekymrende for både vores fysiske, mentale og sociale sundhed. Det har været afgørende, at idrætsforeningerne har været så hurtige til at omstille sig, siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Modsat har 21 forbund nemlig formået at skabe en mindre eller større medlemsfremgang og det er bemærkelsesværdigt at der heriblandt både ses indendørs og udendørsidrætter, da man ellers med nedlukningen af haller og omklædningsrum samt danskernes trang til at være udendørs ville formode, at det primært var undendørsidrætterne som ville kunne generere en vækst. DSRF er blandt de fem forbund som har opnået størst numerisk medlemsvækst hvilket er noget der glæder formanden, Jakob Færch, i DSRF:

Vi er super stoked over den meget positive udvikling indenfor SUP og surf sporten, og først og fremmest skal alle vores foreninger, ansatte på sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer have et kæmpe skulderklap for ikke kun at have navigeret i en vanskelig virkelighed, men samtidig også formået at favne de mange danskere som har ønsket at prøve kræfter med SUP og surf sporten.

Forbund Medlemmer Vækst (antal) Vækst %
Dansk Surf & Rafting Forbund 3.830 + 1.006 +35,6%
Dansk Tennis Forbund 69.964 +9.119 +15,0%
Dansk Basketball-Forbund 17.038 +1.712 +11,2%
Dansk Golf Union 155.334 +5.680 +3,8%
Dansk Sejlunion 54.904 +1.895 +3,6%

Tabel 1: Tabellen viser de fem forbund med størst numerisk medlemsvækst.

Der er ingen tvivl om at coronasituationen på paradoksalvis har været med til at skubbe til udviklingen af blandt andet SUP og surf sporten, men da der samtidig ses en tilbagegang hos andre vandsportsforbund og udendørsidrætter bekræfter det, at DSRF og foreningerne gør alt det rigtige. Jakob Færch fortsætter:

Der er ingen tvivl om at væksten i DSRF skyldes et super stærkt arbejde blandt de mange ihærdige ildsjæle i foreningerne samt de frivillige og ansatte i forbundet. Der gøres et kæmpe stykke arbejde hele vejen rundt og det er en fornøjelse at være en del af.

I Løkken Surf Klub er man lykkes med at få mange juniorer igang og klubben er på bare én sæson gået fra 35 til hele 150 medlemmer. Foto: Brian Engblad / DSRF

Stor national undersøgelse bekræfter den massive vækst

En ny undersøgelse af danskernes idræts og motionsvaner som blev gennemført i efteråret 2020 og besvaret af over 11.000 danskere, bekræfter den voldsomt stigende interesse for SUP og surf sporten blandt danskerne. De nye tal blev offentliggjort i marts 2021 og viser at hele 3% af børn og unge (7-15 år) og voksne danskere har SUP og surfing som en foretrukken aktivitet. Det svarer til at ca. 175.000 danskere i en eller anden form er i kontakt med SUP og surf sporten. Til modsætning var tallene 0,2-0,5% i 2016 da Idan foretog en lignende undersøgelse.

Man skal altid vurdere disse store nationale undersøgelser i sin rette kontekst og det er selvfølgelig svært at svare præcist på hvor mange danskere der dyrker SUP og/eller surfing samt ikke mindst hvor ofte disse så er på vandet. Men tallene giver os et rigtig godt indblik i tendenser og undersøgelsen bunder i valide data, hvorfor vi også har stor grund til at tro på, at SUP og surf sporten har et fantastisk potentiale for at aktivere mange danskere, siger Michael Lindberg, sekretariatschef i DSRF.

Størst relativ vækst

Udover at være i top 5 over forbund med størst numerisk medlemsvækst er DSRF, med en vækst på hele 35,6%, det forbund som har den største relative vækst blandt samtlige 62 specialforbund under DIF. DSRF har således formået at øget sit medlemstal fra 2.824 til 3.830 medlemmer og væksten bygger på en medlemsfremgang i samtlige 8 aldersgrupper som medlemstallene opgøres i.

Alder (år) Antal % total Vækst antal Vækst % Vækst antal kvinder Vækst antal herrer
0-6 99 2,5% 29 41% 10 19
7-12 316 8,3% 32 3,3% 10 22
13-18 433 11,3% 102 30,8% 64 38
19-24 300 7,8% 110 57,9% 52 58
25-39 978 25,5% 212 27,6% 156 56
40-59 1.508 39,4% 417 38,2% 314 103
60-69 165 4,3% 84 103,7% 54 30
70+ 31 0,8% 20 181,8% 11 9

Tabel 2: Tabellen viser antal af medlemmer i DSRF fordelt på alder, den procentvise fordeling fordelt på alder, øget antal medlemmer og procentvis vækst fordelt på alder samt øget antal af medlemmer fordelt på alder og køn.

Sammenholdt med de andre sammenlignelige vandsportsforbund under DIF oplever DSRF, Dansk Vandski og Wakeboard Forbund (DVWF) og Dansk Sejlunion (DS) en medlemsvækst imens Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Kano & Kajak Forbund og Dansk Forening for Rosport oplever en tilbagegang. Det undre sekretariatschefen i DSRF, Michael Lindberg:

Vi arbejder alle sammen med udendørsidrætter og det er derfor vanskeligt at vurdere hvad der skyldes at nogle af forbundene går frem imens andre går tilbage, selv forbund som arbejder med særlig støtte og fokus under ”Bevæg dig for livet”. Tallene bekræfter dog at vi som forbund, og ikke mindst de mange dygtige ildsjæle i vores foreninger, gør et vanvittigt godt stykke arbejde, hvilket både gælder foreningerne i storbyerne og dem på kysterne, som alle har oplevet en betydelig fremgang.

Surf & SUP Silkeborg er DSRFs største klub med lige knap 400 medlemmer (396) og ligger placeret i Vandsportens Hus lige ned til Silkeborg Søerne. Foto: Jakob Gjerluff / DSRF

Forbund Medlemsvækst Medlemsvækst %
Dansk Surf & Rafting Forbund +1.006 35,62%
Dansk Vandski & Wakeboard Forbund +490 +22,41%
Dansk Sejlunion + 1.895 3,57%
Dansk Sportsdykker Forbund -53 -0,73%
Dansk Kano & Kajak Forbund -240 -1,0%
Dansk Forening for Rosport -1.011 -6,32%

Tabel 3: Tabellen viser den numeriske og relative vækst i de seks sammenlignlige vandsportsforbund under DIF. Dansk Svømmeunion er udeladt da forbundet primært arbejder med indendørsidræt foruden forbundets arbejde med åben vand svømning og livredning.

Foruden den massive vækst i den organiserede del af idrætten er det essentielt ikke at glemme de mange selvorganiserede surfere og SUP udøvere som også er repræsenteret i DSRF. Disse tæller ikke med i DIFs medlemsopgørelse, men DSRF havde ca. 430 selvorganiserede udøvere registreret i 2020. I øjeblikket er forbundet ved at flytte disse medlemmer over på en helt ny medlemsplatform som i højere grad vil være gearet til at imødekomme den selvorganiserede surfers behov. Det forventes derfor at antallet af tilknyttede selvorganiserede udøvere over de kommende år vil øges betydeligt.

Medlemssammensætningen i Dansk Surf & Rafting Forbund

Den samlede kønsmæssige fordeling af medlemmerne i DSRF er 1.688 herrer (44%) og 2.142 kvinder (56%) hvilket er en betydelig ændring i DSRFs kønsfordeling siden 2019 hvor fordelingen var 50,5% herrer og 49,5% kvinder.

Som det kan ses af tabel 2, er det særligt i aldersgrupperne 25-39 år og 40-59 år at forbundet har oplevet en stor vækst i antallet af kvinder (470 kvinder vs. 159 herrer). Samlet udgør gruppen af 25-39 årige og 40-59 årige 64,9% af forbundets medlemmer imens gruppen af børn og unge (0-24 år) udgør 30% af medlemmerne.

Vi har fokus på både børn og voksne i DSRF og i forbundets nye strategi, NEW WAVE 2021-2028, arbejder vi videre med indsatser som kan stimulere til yderligere vækst indenfor begge målgrupper. Vi vil dog have et helt særligt fokus på børn og unge og vores målsætning er at blive det foretrukne forbund indenfor vandsport for aktivering af børn og unge. Vi kan se at foreningerne begynder at være gearet til at arbejde med målgruppen, men også at DSRF, sammen med DVWF, er de to vandsportsforbund, som har gode muligheder for at aktivere børn og unge, fortæller Michael Lindberg, sekretariatschef i DSRF.

Denne anskuelse kan blandt andet underbygges ved at se på børn og unge deltagelsen, de 0-24 årige, i de forskellige vandsportsforbund, hvor målgruppen udgør hele 30% og 46% af det samlede medlemstal hos henholdsvis DSRF og DVWF.

Figur 1: Figuren illustrere den procentvise andel af børn & unge (0-24år) af forbundenes samlede medlemstal.

DSRF afviklede sit først U15 DM i SUP ved DM i Hvide Sande i september 2020. I 2021 introduceres U15 på samtlige Danish SUP Tour stops. Foto: Cat Yde / DSRF

Medlemmer fordelt på aktiviteter

I forbindelse med foreningernes medlemsindberetning giver CFR-systemet også mulighed for at foreningerne kan opdele deres medlemmer på udvalgte aktiviteter/discipliner. I DSRF kan medlemmerne fordeles på surf, SUP og white water. Her fremgår det af figur 2 at ud af DSRFs 3.830 medlemmer dyrker 73% SUP, 14% surf og 1% white water. Dertil er 12% af medlemmerne (457) ikke blevet kategoriseret i en aktivitet da det ikke er obligatorisk for foreninger at indberette medlemmerne i særlige aktiviteter.

Fordelingen af vores medlemmer på forbundets forskellige aktiviteter følger de forrige år og illustrere tydeligt at SUP er en stor del af DSRF, men vi kan også se at det ikke er alle foreninger der har fået registreret deres medlemmer på aktivitetsniveau og at flere af disse dyrker to eller flere aktiviteter. Det er vores vurdering at størstedelen af de 12% som ikke er defineret under en specifik aktivitet hovedsagligt dyrker SUP, uddyber Michael Lindberg, sekretariatschef i DSRF.

Figur 2: Figuren illustrere den procentvise fordeling af DSRFs medlemmer fordelt på aktiviteter.

Surfsporten er på OL programmet første gang i Tokyo 2020 (2021) og i DSRF er der et stort fokus på at forbedre de danske talent- og elitesurfere samt at tilbyde aktiviteter og events for bredden og juniorer. Foto: Brian Engblad / DSRF.

Flere forbund med en registrering af SUP medlemmer

Som det efterhånden er bekendt har Dansk Sejlunion (DS) og Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF) gennem de seneste år også advokeret for en organisering af SUP sporten under DIF. Det gælder særligt DKF da forbundets internationale medlemsforbund, International Canoeing Federation (ICF), i flere år har holdt SUP sporten som gidsel ved at obstruere for sportens udvikling gennem International Surfing Association (ISA). Det blev bekræftet i en 82 siders redegørelse fra CAS (den international sportsdomstol) som i august 2020 kom med deres afgørelse i sagen om forbundenes ret til organiseringen af SUP sporten. CAS afgjorde blandt andet, at retten til at organisere SUP sporten indenfor den olympiske bevægelse ligger hos ISA og dermed også de nationale surf forbund herunder DSRF i Danmark.

Sagen har også gennem flere år sat sine spor i Danmark, hvor Danmarks Idrætsforbund, på trods af et meget tydeligt data- og aktivitetsgrundlag, ikke har ønsket at tage stilling til sagen før CAS afgørelsen beslutning i august 2020.

Ser man på antallet af ”SUP-medlemmer” registreret under de tre forbund i DIF er der dog ingen tvivl om hvor største delen af de organiserede SUP udøvere er forankret. Samlet set er der registreret 3.722 medlemmer under disciplinen SUP. Heraf er 75,7% registreret hos DSRF, 16,3% hos DS og kun 8% hos DKF. Disse tal er vel at mærke uden de 457 medlemmer hos DSRF som ikke er defineret i en aktivitet, men som vurderes til at være SUP udøvere. Tages disse SUP udøvere med i beregningen er 78,3% organiseret i DSRF, 14,5% i DS og kun 7,2% i DKF.

Figur 3: Figuren illustrere den procentvise fordeling af medlemmer som er registreret under SUP disciplinen i henholdsvis DSRF, DKF og DS.

Den fremadrettede udvikling

Det ser ikke umiddelbart ud til at udviklingen inden for SUP og surf sporten skulle stagnere, tværtimod har utrolig mange danskere henover vinteren og frem mod sommeren 2021 investeret i eget SUP og surf udstyr og foreningerne melder allerede om lange ventelister. I DSRF er der tilsvarende kommet 11 nye foreninger i 1. kvartal og forbundet har planlagt en række af forskellige nye indsatser; nye instruktørkurser, clinics, beachlife aktiviteter, junior surf tour og SUP tour, rådgivningsforløb i foreninger m.v.

Vi krydser derfor fingre for endnu en fantastisk sæson hvor vi i DSRF vil gøre alt det vi kan for at de mange nye udøvere kommer sikkert i gang med sporten.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar