Pressemeddelse – Protest vedr. resultat i Danish Surf Tour Stop 3 imødekommet

Pressemeddelelse – Protest vedr. resultat i Danish Surf Tour Stop 3 imødekommet

Der er efter 3. afdeling af Danish Surf Tour 2018 i Hvide Sande indgivet en protest fra den deltagende surfer, Oliver Hartkopp, baseret på resultaterne af heat 8 i Open Men – konkurrencens kvartfinale. Da protesten er indgivet efter konkurrencens afslutning, er den blevet behandlet af DSRF’s bestyrelse, Danish Surf Tour Crewet og konkurrencens ISA Head Judge.

Det kan efter videoanalyse af det pågældende heat konkluderes, at der fra dommernes side er sket en ombytning af trøjerne for Oliver Hartkopp og Leon Klütsch. Dette medførte slutteligt, at Oliver Hartkopp fejlagtig fik tildelt Klütschs score, hvormed han ikke kom videre til konkurrencens semifinale. Oliver Hartkopp angav en mundtlig protest på konkurrencestedet, men på baggrund af Head Judgens (ISA) overbevisning om resultatets rigtighed, blev der ikke foretaget yderligere analyse af heatet, hvorved det fejlagtige resultat stod ved magt. I henhold til ISA’s regulativer er det ikke muligt at ændre allerede tildelte scores. Såfremt der under en konkurrence forekommer fejl fra enkelte dommere er det Head Judgens opgave, at opfange og håndtere disse på stedet under selve konkurrencen. Dette skete desværre ikke i denne situation.

Dette er en yderst beklagelig situation, som Danish Surf Tour og DSRF’s bestyrelse tager meget alvorligt. Begge parter erkender, at der er følelser, prestige og økonomi på spil, og derfor er en sådan fejl yderst beklagelig. Det frivillige hold bag Danish Surf Tour, dommerne samt DSRF’s bestyrelse beklager hændelsen, og sender med denne pressemeddelelse samtidig en undskyldning til Oliver Hartkopp for situationen.

DSRF’s bestyrelse har besluttet at fastholde alle placeringerne og tildelte point i den afholdte konkurrence. Herudover tildeles Oliver Hartkopp kompensation i form af 640 point svarende til den midterste værdi af de muligt opnåede point fra semifinale til vinderen. Udover at denne pointtildeling tager højde for Oliver Hartkopps mulige videre forløb i den pågældende konkurrence, medfører den tilmed at hans position i den samlede stilling ikke er forringet.

Yderligere kommentarer:
Jakob Færch, formand DSRF, mobil: +45 28694774, jakob@dsrf.dk

 

Press release – Protest regarding results in Danish Surf Tour Stop 3 accepted

After the 3. event of The Danish Surf Tour 2018 in Hvide Sande, a protest from surfer Oliver Hartkopp has been delivered based on the results of heat 8 in the Open Men category – The quarter final. Because the protest has been delivered after the end of the competition, it has been handled by DSRF’s board, the Danish Surf Tour Crew and the competition’s ISA Head Judge.

After video analysis of the heat, it can be concluded that the judges have exchanged the lycras of Oliver Hartkopp and Leon Klütsch. This ultimately meant that Oliver Hartkopp was wrongly awarded Klütsch’s score, which resulted in he didn’t moved on to the semi-final.

Oliver Hartkopp protested on-site, but on the basis of the Head Judge (ISA) conviction of the accuracy of the result, no further analysis of the heat was made, which resulted in the incorrect result. According to ISA’s regulations, it is not possible to change already awarded scores. If there are errors in a competition from a number of judges, it is the Head Judge’s task to capture and handle these on-site during the competition. Unfortunately, this did not happen in this situation.

This is an extremely regrettable situation that the Danish Surf Tour and DSRF’s board takes very seriously. Both parties recognize that there are emotions, prestige and finances at stake and therefore such a mistake is extremely unfortunate. The volunteer team behind the Danish Surf Tour, the judges and the DSRF Board is sorry about the incident, and at the same time sends an apology to Oliver Hartkopp for the situation.

The DSRF Board has decided to maintain all the rankings and points in the competition. In addition, Oliver Hartkopp is awarded compensation in the form of 640 points corresponding to the middle value of the possible points from semi-finals to the winner. This considers Oliver Hartkopp’s possible further course in the competition and it means that his position in the overall standing before the last stop is not reduced.

Further comments:

Jakob Færch, Chairman DSRF, Mobile: +45 28694774, jakob@dsrf.dk

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar