NASA BLIVER NATIONALT TALENT- OG ELITECENTER!

Pressemeddelelse: Surfklubben NASA bliver pr. 1 marts 2019 landets første talent- og elitecenter inden for surfing og SUP. Udnævnelsen er en del af forbundets talent- og elitestrategi, som har til formål at professionalisere og strukturere arbejdet med unge talenter og den nuværende elite med henblik på, at atleter som ønsker at gøre karriere inden for enten surfing eller SUP har optimale vilkår for dette.

 

Med tilknytning af flere af landets bedste surf- og SUP atleter, gode forhold på og uden for vandet samt stærke lokale ressourcer, beror udnævnelsen af NASA på en lang række faktorer som muliggør at lave et attraktivt setup for nuværende og fremtidige atleter. Udnævnelsen medfører, at NASA fremadrettet skal være bannerfører for god talent- og eliteudvikling inden for både surf og SUP i Danmark, og kunne tilbyde unikke udviklingsforhold i dansk kontekst for atleter med ambitioner om at konkurrere internationalt nu eller i fremtiden.

Rie Rosenkrans Gjedsted, eliteansvarlig i NASA, ser frem til at forbedre forholdene for klubbens og områdets eliteatleter og talenter:

”Gennem de sidste år, har vi arbejdet mere og mere målrettet med at støtte op om vores bedste surfere og SUP atleter i Surfklubben NASA. Med dette nye trepartssamarbejde, forventer jeg at styrke mulighederne for yderligere at strukturere og kvalificere rammerne og organisationen omkring eliteindsatsen – en indsats der først og fremmest vedrører de unge, men som også fremover skal komme ældre eliteudøvere til gode. De nye muligheder vil få os til at stå stærkere som klub, og ikke mindst give et kæmpe løft til de medlemmer, der er dedikerede, passionerede og ønsker at konkurrere i deres sport. Jeg ser frem til at et dynamisk og tæt koordineret samarbejde med Thisted Kommune og DSRF, og ikke mindst sammen med vores dygtige surfere og SUP atleter.”

 

Opgaven for det nye talent- og elitecenter bliver, at faciliterer atleternes udvikling gennem flere nye initiativer:

  • Ugentlig træning med tilknyttet coach/facilitator – Med DIF-træneruddannelse
  • Tilgang til videoudstyr, som bruges til videoanalyse
  • Benyttelse af ekspertydelser og faciliteter fra Thisted Kommune.
  • Workshops for atleter, forældre og frivillige omkring relevante emner inden for talent- og eliteidræt
  • Mulighed for fysiske test og online træningsredsskaber, som kan bruges til sparring med udenlandske coaches.
  • Uddannelse til NASA’s eliteudvalg og coach i gode talent- og elitemiljøer
  • flere initiativer alt efter ønsker og behov.

Ovenstående initiativer vil løbende blive igangsat i 2019 og kommer kun til at influere på de atleter, som ønsker at være en del af NASA’s talent- og eliteprogram. Dermed ændrer det ikke på klubbens daglige gang for de øvrige medlemmer.

For projektkonsulent i DSRF og ansvarlig for DSRF’s elitestrategi, Martin Bro, er samarbejdet med NASA et stort skridt for forbundets udvikling på talent- og eliteområdet:

”Vi er rigtig glade for, at NASA er klar på at øge deres indsats på talent- og eliteområdet i samarbejde med forbundet og Thisted Kommune. Når vi har atleter, som gerne vil investere i deres sport, er det vores opgave sammen med atleterne at sikre de bedste muligheder for det. Det har været svært tidligere på grund af den manglende økonomi til elitearbejdet, men optagelse i DIF, og de midler som er kommet gennem strategiaftalen gør, at vi nu kan begynde at bygge et fundament op for et godt talent- og elitearbejde. Det som mange forbund har brugt årtier på at bygge op, og stadig kæmper med, er vi så småt begyndt på, og det bliver en spændende rejse, hvor det især er basisrammerne for god talent- og eliteudvikling – struktureret og motiverende træning, træneruddannelse, videndeling og et stærkt og inspirerende fællesskab- som ligger først for.

Rie Rosenkrans Gjedsted, Eliteansvarlig i NASA

Et tæt samarbejde med NASA, DSRF og Thisted Kommune

Samarbejdet mellem NASA og DSRF omkring et talent- og elitecenteret har været undervejs siden forbundets optagelse i Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er tilmed blevet etableret på baggrund af faglig sparring og økonomisk støtte fra Thisted Kommune. Samarbejdet skal medføre en tættere dialog mellem NASA og DSRF omkring talent- og elitearbejdet, og omkring kommende aktiviteter på både klub- og forbundsniveau. Dertil skal det være med til at sikre, at der også fremadrettet kan udvikles stærke atleter, som kan indgå på både surf- og SUP-landsholdet.

Samarbejdet er økonomisk funderet i støtte fra alle tre parter med en samlet årlig finansiering på omkring 100.000 kr. Midlerne fra DSRF skal understøtte de surfspecificikke aktiviteter, som led i strategiaftalen med Danmarks Idrætsforbund, mens bidraget fra Thisted Kommune og NASA er tilegnet både surfing og SUP. Det samlede økonomiske bidrag til talent- og elitecentret skal gå til tilknytning af en coach/facilitator, nyt udstyr, træningscamps, personlig støtte til udvalgte atleter, uddannelse samt andre investeringer, som kan være med til at forbedre rammerne og udviklingen for de tilknyttede atleter på NASA’s talent- og eliteprogram.

Elitekonsulent i Thisted Kommune, Thomas Bruhn Helleberg, er glad for samarbejdet og ser en lys fremtid foran sig:

”Siden 2014, har NASA været en del af Thisted Kommunes elitesatsning. Elitesatset indebærer at man som klub sætter fokus på talentudviklingen for at skabe så mange og så dygtige udøvere som muligt.Samarbejdet mellem klub, forbund og kommune har været eksemplarisk, og klubben har i perioden gennemgået en enorm udvikling.  Med forbundets udnævnelse af NASA som kommende talent og elitecenter, er potentialet udvikling af fremtidens talenter større end nogensinde.”

 

Ny coach/facilitator som første vigtige opgave:

Opsætningen af 2 faste træningssessioner er den første vigtige opgave, der skal tages hånd om. Træningen har til formål, at lave et socialt og udviklende samlingssted for de bedste / mest talentfulde atleter inden for surf og SUP, hvor de kan arbejde struktureret med deres udvikling i samarbejde med hinanden faciliteret af en ny tilknyttet coach/facilitator. Træningerne vil både indeholde traditionel surf / SUP-træning, videoanalyse, landtræning og andre vigtige elementer for kontinuerlig udvikling. Der søges nu efter en lønnet coach/facilitator, som skal tage hånd om denne træning, og hvis primære opgave i første omgang bliver at kunne igangsætte og facilitere forskellige træningsaktiviteter og være i tæt dialog med atleterne omkring deres udvikling og behov. Se jobopslag for stillingen her:

Jobopslag – Facilitator/Coach – NASA

 

For yderligere information omkring udnævnelsen af NASA som talent- og elitecenter kan kontaktes:

Rie Rosenkrans Gjedsted, NASA eliteudvalg: rie@coldhawaii.eu

Martin Bro, DSRF projektkonsulent: martin@dsrf.dk

Thomas Bruhn Helleberg, Elitekonsulent i Thisted Kommune: tbh@thisted.dk

 

 

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar