Martin Bro ansættes som ny projektkonsulent i DSRF

Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) har pr. 1. marts 2018 valgt at ansætte Martin Bro som projektkonsulent i forbundet.

Foto: Martin Bro

Martin Bro skal i samarbejde med DSRFs projektchef, DSRFs bestyrelse og de mange engagerede frivillige i miljøet være med til at effektuere den 4-årige strategiaftale, som DSRF har indgået med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Strategiaftalen er blevet til i forlængelse af DSRFs optagelse i DIF og det økonomiske grundlag muliggør altså en fuldtidsansættelse af Martin Bro samt en række nye tiltag fordelt på tre strategispor. De tre områder omhandler:

  • Talent- og eliteudvikling
  • Breddeudvikling, både i klub og selvorganiseret regi
  • DSRF som organisation

Martin Bro ser frem til at komme i gang med arbejdet og siger blandt andet:

”Jeg glæder mig utrolig meget til at påbegynde arbejdet i DSRF. Forbundet har i min optik nogle helt unikke udviklingsmuligheder grundet sin nuværende vækst og særlige DNA, og derfor bliver det rigtig interessant at arbejde med forbundets fortsatte udvikling. Jeg ser frem til at arbejde med de strategiske spor og samtidig fokusere på den fantastiske kultur og livsstil, som forbundet er bygget op af. Der er få forbund, som indeholder så meget identitet og kant som DSRF, og lige præcis det aspekt, har været en stor tiltrækningskraft for mig. Jeg mener det er enormt vigtigt, at DSRFs identitet plejes og prioriteres selvom optagelsen i DIF naturligt vil medføre en større administrativ forpligtelse. Derfor vil jeg ligge et stort arbejde i, at folk i både øst og vest kan mærke mit store drive for at skabe de bedste oplevelser ude på vandet og jeg vil gøre alt for at hele forbundet og dets medlemmer bogstavelig talt kan ride videre på bølgen. Fundamentet er hvert fald lagt og nu glæder jeg mig bare til at starte samarbejderne med både frivillige, bestyrelsen og andre samarbejdspartnere.”

Jakob Færch, formand i DSRF, er også begejstret for fremtiden i DSRF og ansættelsen af Martin Bro:

”Vi er er enormt spændte på arbejdet med strategiaftalen som DSRF har indgået med DIF. Medlemskabet i DIF og ansættelsen af Martin Bro, giver os mulighed for at sætte endnu større fokus på udviklingen af rammerne for elitesurfing i Danmark, og etablere samarbejde med kommuner, elite-klubberne og relevante kommercielle samarbejdspartnere. Vi har valgt at ansætte Martin Bro fordi han besidder en lang række kompetencer, som er relevante for at vi kan påbegynde eksekveringen af vores strategi med det samme. Derudover er Martin interessant at få med ombord i DSRF, fordi han har arbejdet specifikt med eliteidrætsmiljøet i forskellige sportsgrene og idrætsforbund, og har samtidig erfaring med koncept- og brandudvikling” fortæller Jakob Færch.

Hvem er Martin Bro?

Martin Bro er uddannet fysioterapeut og efterfølgende kandidat i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet, hvor han blandt andet skrev speciale om ”Meningsfuldhed blandt danske eliteatleter”. Han har de seneste 3 år arbejdet med sportspsykologisk rådgivning for atleter og klubber, og har været involveret i udviklingen af koncepter om rekruttering, fastholdelse og klubkultur. Derfor er Martin også meget optaget af både elite- og breddeudvikling.

”Jeg har nu igennem en del år arbejdet både i og uden for sporten med forløb og strategier, som har haft til formål at skabe mening for den enkelte person eller gruppen. Ligegyldigt om du er eliteatlet eller motionist vil der altid ligge et grundlag for dit engagement i sporten, og det er vigtigt, at vi som forbund formår at ramme de forskellige nuancer, hvis vi fortsat skal være relevante og synlige. Jeg elsker at arbejde med både bredden og eliten, fordi de på en og samme tid både er ens og forskellige. Begge repræsenterer en lyst til at udvikle sig selvstændigt og sammen med andre. Både bredden og eliten kan lære en masse af hinanden i dagligdagen og det bliver interessant at dykke ned i surfmiljøet og se på de muligheder, der helt sikkert ligger gemt. Grundlæggende skal vi sørge for, at dem som har lyst til at komme på vandet har mulighed for det og tilmed får en fantastisk oplevelse med det, samtidig med at vi skal kunne levere mulighederne for de personer, som ønsker at gå mere alvorligt ind i sporten.”

Martin har også en baggrund som nordisk ansvarlig for marketing og branding i virksomheden Brandheroes, hvor han har siddet med konceptudvikling og samarbejdsaftaler indenfor blandt andet sport og events, og har samarbejdet med bl.a. Red Bull, LEGO, Sony Music. Den erfaring ønsker han at bringe med ind i DSRF.

”Man skal ikke gøre marketing mere kompliceret end hvad det er – Det handler om at give folk en god og interessant oplevelse med brandet. Om det så kommer gennem et produkt, et event eller en personlig oplevelse, så længe at følelsen hos den enkelte er meningsfuld og positiv. Derfor tænker jeg også, at DSRF har nogle fantastiske muligheder, da vi står med rigtig gode kort på hånden for at kunne levere en god følelse hos alle, som ikke har decideret vandskræk. At kunne kombinere både fysisk aktivitet og natur med et charmerende miljø er unikt og et karaktertræk, som man ikke finder mange steder. Noget som er relevant for at kunne tiltrække nye medlemmer ind i forbundet, men også for at kunne indgå kommercielle aftaler med lokale eller nationale sponsorer. Her kommer jeg med en erfaring og et netværk, som er interessant at bringe i spil, så vi gerne kommer endnu mere ud i folks bevidsthed.”

På det sportslige plan har Martin gennem årene selv været aktiv inden for en række sportsgrene.

”Jeg er startet ud som klassisk fodbolddreng, men har de seneste 5 år primært fokuseret på løb. Jeg finder en stor frihed i især de længere distance, som til tider virker nærmest meditativ. Derfor bygger mine meritter også primært på marathons og en bestigning af Kilimanjaro. Jeg har dog surfet og riverraftet i Australien, men ikke i en grad, hvor nogen – på nogen måde – skal føle sig truet på deres landsholdsplads. Forhåbentlig bliver jeg skarpere det næste års tid!”

Martin Bro vil i første omgang være ansat i en 1-årig projektstilling, som DSRF dog vil gøre alt for at kunne forlænge således at aktiviteterne i DSRF fortsat kan drives fremad på et endnu højere plan.

De tre strategispor i DSRF

På talent- og eliteområdet er det DSRFs ambition at få formaliseret et professionelt og effektivt talent- og eliteprogram, som kan dygtiggøre de bedste danske surfere og samtidig skabe en solid base for det blomstrende talentmiljø. Det skal bl.a. ske igennem en mere stabil landstrænestab, etablering af DSRF Surf Træningscentre, løbende coaching og træningssamlinger, et bedre konkurrencemiljø og samarbejde med udvalgte kommuner om støtte til elitesurfing. Der er afsat ca. 1 mio. kr. til området igennem de næste 4 år.

På bredde-området ønsker DSRF at skabe bedre forhold for klubberne, de selvorganiserede, skolerne og andre relevante samarbejdspartnere, således sporten vil opleve en fortsat vækst. Det skal bl.a. ske igennem udvikling af relevante aktivitetstilbud, uddannelser, et sikkerhedskodex, events, koncepter og rådgivning. Der er afsat godt 1.5 mio. kr. til området igennem de næste 4 år.

Det tredje ben i DSRFs strategi handler om en professionalisering af DSRF. Forbundet har igennem mange år været drevet udelukkende ved hjælp af frivillige og de seneste 2 år med kun en enkelt person ansat. Der er et stort behov for at professionalisere organisationen i takt med at DSRF får flere ansatte, og forbundet og sporten forankres yderligere i dansk idræt og flere samarbejder opstår mellem DSRF og kommuner, sponsorer og andre relevante organisationer. Dette skal blandt andet ske igennem etableringen af en række udvalg, et optimeret bestyrelsesarbejde og formaliseret retningslinjer for DSRFs arbejde.

DSRFs strategi vil blive foldet yderligere ud og kunne tilgås af miljøet i nærmeste fremtid.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar