Indkaldelse til DSRF årsmøde 2019

Lørdag d. 30. marts afholdes DSRF årsmøde i Vorupør. Dagen vil som sidste år være en kombination af årsmøde og workshops, så medlemmer af DSRF både kan få indblik i forbundets nuværende drift, være med til at præge fremtiden samt være en del af en række teoretiske og praktiske workshops inden for surfing og SUP.

Du har her muligheden for at lære en masse nyt og ikke mindst møde en masse andre fra miljøet, og derfor håber vi selvfølgelig på at rigtig mange vil tage turen til vestkysten for at tage del i denne spændende dag.  

Årsmødet starter med morgenmad kl. 9.00. Selve generalforsamlingen forventes at starte over middag og er for de delegerede jvf. DSRFs vedtægter. Workshops vil blive afviklet både om formiddagen og eftermiddagen. Om aftenen vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning og få en stoked aften sammen med resten af miljøet. For dem som har lyst, vil der om søndagen være mulighed for en tur på vandet og muligvis se første stop på den nye Danish SUP Surf Tour, såfremt dette ikke er afviklet om lørdagen. Det endelig program bliver offentliggjort, når de sidste detaljer er faldet på plads, men sæt allerede nu X i kalenderen.

Generalforsamling lørdag den 30. marts 2019

Nedenfor fremgår officiel dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Kontrol af stemmeberettigede (jf. DSRF vedtægter §7)  
 3. Valg af 3 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Udvalgenes beretninger
 6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse
 7. Gennemgang af hovedlinjer for DSRF’s virke i fremtiden
 8. Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent til DSRF
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Valg:
2-årige pladser på valg i ulige år
Formand Jakob Færch på valg – Genopstiller 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Ledig 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Ledig 2019-2021
Suppleant Kasper Brix på valg – Genopstiller 2019-2021
2-årige pladser på valg i lige år  
Kasser Alicja Cupial fratrådt – Ledig     2018-2020
Næstformand Casper Steinfath ikke på valg 2018-2020
Bestyrelsesmedlem Claus Jokumsen ikke på valg 2018-2020
1-årige pladser på valg
Rep. private Nikolaj Vang på valg – Genopstiller 2019-2020
Rep. skoler, inst. Bjarke Voetmann på valg – Ledig 2019-2020
Registreret- eller statsautoriseret revisor på valg i lige år
Revisor Ydelsen købes i DIF jf. beslutning årsmødet 2018 2018-2020
Ordensudvalg Første gang på valg i 2020 2020-2022
Formand for faste udvalg på valg i lige år
Eliteidræt   Martin Bro ikke på valg 2018-2020
Event & Konkurrence Claus Jokumsen ikke på valg 2018-2020
Breddeidræt Nikolaj Vang ikke på valg 2018-2020
Uddannelse & Sikkerhed Martin Oskar Broe ikke på valg 2018-2020
Idrætspolitik Jakob Færch ikke på valg 2018-2020
Miljø- & Natur Jakob Færch ikke på valg 2018-2020
Kommunikation & Medier Ole Svarre ikke på valg 2018-2020
Formand for ad hoc-udvalg på valg i lige år
Innovation & Udvikling Morten Hansen ikke på valg 2018-2020
 1. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde.
 2. Eventuelt.

FORSLAG OG KANDIDATUR

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 9. marts. Forslag sendes til kontaktdsrf@gmail.com.

Hvis en person ønsker at blive valgt eller genvalgt til bestyrelsen, skal denne have tilkendegivet sit kandidatur ved at udfylde følgende valgoplæg senest 3 uger før Årsmødet: Valgoplæg

Valgoplægget skal sendes til formand, Jakob Færch (jakob@dsrf.dk) senest 9 marts.  Spørgsmål hertil kan ligeledes stilles til Jakob Færch.

Al materiale til årsmødet herunder indkomne forslag og valgoplæg uploades på surfsup.dk og sendes til alle medlemmer via Nyhedsbrev senest d. 20. marts.

Tilmelding til DSRF årsmøde og workshops bliver snarest tilgængeligt. Info om dette sker via surfsup.dk og Dansk Surf & Rafting Forbunds Facebookside.

Vi ses d. 30. marts til en spændende og lærerig dag på vestkysten – Vi håber at rigtig mange af jer vil deltage!

Aloha
Dansk Surf & Rafting Forbund

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar