Indkaldelse til DSRF Årsmøde 2017

Sæt X i kalenderen lørdag d. 7. april 2018 hvor vi håber at se rigtig mange af jer i Thy, nærmere bestemt Klitmøller og Vorupør, til DSRF Årsmøde og workshop dag for medlemmer i DSRF.

Vi vil arrangere en hel dag fyldt med spændende workshops. Alt fra praktiske SUP og surf sessioner til gear-kirugi (læs: lær’ at fix dit gear) og teoretiske oplæg om sporten. Du har her muligheden for at lære en masse nyt og ikke mindst møde en masse andre fra miljøet. DSRF Årsmødet foregår fra kl. 10.00 – 13.00 og er for de delegerede jvf. DSRFs vedtægter.

Om aftenen vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning og få en stoked aften sammen med resten af miljøet. Vi kan endnu ikke løfte sløret for det fulde dagsprogram, men kan fortælle at vi forventer at starter dagen kl. 9.30 med morgenbrød og kaffe og slutte workshop delen af kl. 17.00 efterfulgt af spisning kl. 19.00.

Alle workshops vil være gratis at deltage på, hvor der på middagen om aftenen vil være en mindre brugerbetaling. Vi vender snarest retur med et detaljeret program og et link til tilmelding – men sæt allerede nu X i kalenderen.

DSRF Årsmøde

Nedenfor fremgår officiel dagsorden for DSRF Årsmøde 2018:

 1. Valg af dirigent
 2. Kontrol af stemmeberettigede 
 3. Valg af 3 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Udvalgenes beretninger:
 6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 7. Gennemgang af hovedlinjer for DSRF’s virke i fremtiden
 8. Gennemgang af budgettet for det kommende år
 9. Behandling af indkomne forslag 
 10. Valg til bestyrelsen
 11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde. 
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 17. marts. Forslag sendes til kontaktdsrf@gmail.com.

Hvis en person ønsker at blive valgt eller genvalgt til bestyrelsen eller et udvalg, skal denne have tilkendegivet sit kandidatur senest 3 uger før Årsmødet ved skriftlig henvendelse til formand, Jakob Færch (jakob@dsrf.dk). Sprøgsmål hertil kan ligeledes stilles til Jakob Færch.

Al årsmøde materiale uploades på surfsup.dk senest d. 24. marts

Tilmelding til DSRF Årsmøde og workshop dag 2018 åbner d. 10. marts.

Vi ses d. 7. april til en super dag ved vestkysten – vi håber at rigtig mange af jer vil deltage!

Aloha
Dansk Surf & Rafting Forbund

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar