ISA Open Water Instructor

23jun08:3016:00ISA Open Water Instructor08:30 - 16:00 Ørhagevej 189, 7700 Thisted

Event information

The course will be in English. For English translation please see below.

ISA SUP Open Water kurset er for den i forvejen uddannede ISA Flatwater Level 1 instruktør eller DSRF SUP-instruktør 1, som ønsker at udvide sine instruktør kompetencer og være i stand til at undervise på åbent hav i fx downwind forhold.

Det forventes at du har dine basic SUP skills og undervisningskompetencer på plads og at du også har erfaring med at padle i åbent hav. Kurset har fokus på følgende temaer:

 • Identificering og analyse af områder for padleaktivitet i åbent hav og herunder risk management
 • Udstyr til brug i åbent hav, fordele/ulemper m.v.
 • Tekniske kompetencer i åbent hav
 • Racing og downwind i åbent hav
 • Planlægning af programmer for træning i åbent hav

Efter du har gennemført kurset skal du undervise i 10 timer, som dokumenteres ved at indsende papir til underviseren. Det er dit eget ansvar som instruktør at færdiggøre undervisningen og indsende de korrekte papir.

Kurset er af 1 dags varighed med start kl. 8.30 og afslutning kl. 16.30.

Du skal selv medbringe eget udstyr svarende til: SUP Board (gerne med længde over 11’6 fod), leash, våddragt, redningsvest m.v.). Husk også vand, solcreme, håndklæde m.v.

VIGTIG INFORMATION VEDR. CERTIFICERING OG PRIS:

Det er et krav at du tidligere har taget et ISA SUP Flatwater Level 1 kursus eller et DSRF SUP-Instruktør 1 kursus. Derudover er det nødvendigt at du har en opdateret ISA certificering som kan opnås uagtet om du er uddannet ISA eller DSRF instruktør. Grundprisen for ISA Open Water Level 2 kurset er 450,- kr. hvor der dertil kommer et ISA certificeringsgebyr som afhænger af om du:

 1. har en opdateret og betalt ISA certificering for 2018.
 2. er blevet uddannet ISA Flatwater SUP instruktør tidligere, men mangler en opdateret certifcering.
 3. er uddannet DSRF SUP Instruktør 1.

Certificeringsgebyr for 1 er: 750,- kr.

Certificeringsgebyr for 2 er: 1.300,- kr.

Certificeringsgebyr for 3 er: 1.550,- kr.

Certificeringsgebyret går alene til ISA og er defineret udfra ISAs priser om recertificering, RPL (Recognised Prior Learning) m.v. Kursusbeløbet på de 450,- kr. dækker udgifter til underviser, lokale og forplejning.

OBS!: Deltager du tilfældigvis både på ISA SUP Surf og ISA Open Water kurset i weekenden d. 23. – 24. juni 2018 og er i kategori 2 eller 3 ovenfor, vil du naturligvis via din ene tilmelding få certificeringen hos ISA og kan derfor via det ene eller andet kursus nøjes med at betale 750,- kr. da du så allerede vil have en opdateret certificering igennem et af kurserne.

NB: Med dette kursus vil du blive certificeret som ISA instruktør under det Internationale Surfing Forbund. Certificeringen er anerkendt i hele verden og hvis du ønsker at vedligeholde din certificering skal du forny den én gang årligt. Som instruktør er du selv ansvarlig for at forny din certificering.

—————–

The ISA SUP Open Water course is for anyone who is already certified ISA Flatwater Level 1 instructor or DSRF SUP-instruktør 1, and who wishes to expand his/hers instructor competencies and being able to teach in open water conditions.

It is assumed that your basic SUP and teaching skills are in place and that you have experience with paddling in open water conditions. The course will mainly focus on:

 • Identifying and analyzing venues suitable for open water activity and risk management
 • Use of equipment in open water, dos and dont’s etc.
 • Technical skills in open water
 • Racing and downwind in open water
 • Program planning for activities in open water

After completing the course you will need to complete 10 hours post course training and submit documentation before you can receive your final certificate. It is your responsibility as an instructor to completed the post course training and submit the relevant documents to the Presenter and the DSRF.

The course starts at 8.30am and finishes at 4.30pm.

You’re responsible to bring your own equipment: SUP board (look for something longer than 11’6″, leash, wetsuit, PFD etc.)

IMPORTANT INFORMATION. CERTIFICATION AND PRICE:

It is required that you have previously taken an ISA SUP Flatwater Level 1 course or a DSRF SUP Instructor 1 course. In addition, it is necessary that you have an updated ISA certification that can be obtained regardless of you are a qualified ISA or DSRF instructor. The basic price of the ISA Open Water Level 2 course is 450,-. On top of thise there is an ISA certification fee that depends on whether you:

 1. has an updated and paid ISA certification for 2018.
 2. Has been educated ISA Flatwater SUP instructor previously but lacks an updated certificate.
 3. is educated DSRF SUP Instructor 1.

Certification fee for 1 is: 750, – kr.

Certification fee for 2 is: 1,300, – kr.

Certification fee for 3 is: 1,550, – kr.

The certification fee goes directly to the ISA and is based on ISA’s recertification rates, Recognized Prior Learning (RPL), etc. The course fee of 450, – DKK covers the expenses of the course presenter, facilities and catering.

NB: With this course, you will be certified as an ISA instructor under the International Surfing Association. The ISA certification is recognized worldwide and you will have to renew your certification every year to maintain your certification. As an instructor, you are responsible for re-certifying yourself as an instructor at ISA every year.

Læs mere

Tidspunkt

(Lørdag) 08:30 - 16:00

Sted

Klitmøller

Ørhagevej 189, 7700 Thisted

Arrangør

Dansk Surf & Rafting Forbund

+4525142068 / kontakt@dsrf.dk Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Learn More